ComLog Automatisering. ComLog Automatisering.
Comlog budget

Budget

Hamvraag is altijd of de wensen en behoeften binnen het budget passen. Het beschikbare budget hoeft beslist geen barrière te vormen voor uw mogelijkheden. Mede dankzij onze jarenlange ervaringen op het gebied van educatieve ICT-projecten kunnen wij u altijd een passende pakketsamenstelling bieden waarbij de toegevoegde educatieve waarde voorop staat zonder uw budget te overschrijden.

Dit alles uiteraard geheel toegesneden op uw behoeftepakket. In overleg met u worden al uw wensen en behoeften doorgenomen en vastgelegd in uw persoonlijk ICT-totaalplan.

Notebooks en pc’s nemen op school een steeds belangrijkere plaats in. De toepassingsmogelijkheden van de “digitale snelweg” worden steeds meer ontdekt. Scholieren surfen voor hun werkstukken op het internet, hun rooster wordt digitaal aangeleverd en ook bij het huiswerk maken is de computer onmisbaar. Nieuwe leermethoden worden steeds vaker via de computer en het internet aangeboden, maar worden vaak ook door scholen zelf gemaakt, mede hierdoor is het interessant om deze lesstof voor alle scholen beschikbaar te stellen, zodat niet iedere leerkracht opnieuw zijn eigen les hoeft te maken. Lessen worden meer en meer interactief, te denken aan de digitale schoolborden die steeds vaker een belangrijke schakel vormt in het over brengen van lesstof.